Услуги

Она што највеќе нѐ прави успешни е нашиот позитивен став и коректниот однос кој води кон изнаоѓање на најдобрите бизнис решенија соодветни на потребите на клиентот.

Сметководство
Сеопфатни услуги од областа на материјално и фининсово сметководство.
Финансии
Финансиски извештаи, анализи, пресметки, лично и бизнис електронско банкарство.
Право 
Електронско регистрирање на фирми, како и други промени за упис во ЦРМ.
Финансиски консалтинг
Финансиски консалтинг за вашиот бизнис согласно законските важечки прописи.
Правен консалтинг
Брза и целосна информација поврзана со работењето на вашата компанија, за законските измени.